…ALGUNES PARAULES MÉS RESPECTE ELS ÚLTIMS CASOS REPRESSIUS

…ALGUNES PARAULES MÉS RESPECTE ELS ÚLTIMS CASOS REPRESSIUS…

 

Partint de la base que com anarquistes apostem per la destrucció de l’Estat i del sistema capitalista-patriarcal, no ens podem sorprendre que les estructures del poder no ens tractin amb guants de vellut. Situem la repressió, molt a pesar nostre, com a part de la lluita.
Una lluita que sempre ha tingut en el seu bagatge polític diferents eines. Els anarquistes mai han deixat d’afirmar que l’atac, l’acció directa i més en general la violència revolucionària, siguin unes eines més de les que disposem al nostre maletí.

També sabem perfectament que hi ha diferents postures dins de l’anarquisme i més encara al moviment llibertari. Com sabem també que hi ha diferents posicions sobre quin és el moment de fer servir una eina en lloc d’una altra. Probablement la coexistència de diferents tipologies d’accions i d’expressions d’hostilitat en contra del poder és una de les formes més oportunes per fer difícil la feina a qui ens vol reprimir estigmatitzant-nos amb etiquetes “facilones”.
És clar que ningú té una vareta màgica i que ningú es pot definir com a portador de la veritat absoluta. Just per això no veiem correcte ni oportú monopolitzar el discurs segons una sola visió del que s’entén per lluita i treball polític.

Com persones actives políticament mai ens definirem com a víctimes, perquè som conscients de l’existència de diversos i diferents atacs al sistema.

Acció i reacció, atac i resposta són binomis que valen per ambdós bàndols; així que no té molt de sentit cridar a la injustícia quan un s’ha posicionat al camp de batalla amb un clar enemic davant, que històricament sempre ha jugat brut.

No ens sentim víctimes perquè encara que atordits pel cop repressiu ens arremanguem i aprenem des d’allò que ha passat per tirar endavant i per fer-se-ho més difícil una altra vegada; rebem el mastegot intentant aprendre de l’experiència per a enfortir-nos.

L’expressió “colpejar a una per educar a cent”, segurament és presa en consideració per part de l’Estat a l’hora d’emprendre un cop repressiu.

Però, respecte als darrers esdeveniments, veiem un clar atac directe al moviment anarquista. Més específicament, a tota una sèrie de companyes i companys actives en la lluita, amb un discurs si més no difícil de poder ser reabsorbit per part de l’Estat.

Un atac a qui davant de l’allau repressiva segueix sense acotxar el cap, a qui no va dubtar en donar solidaritat a Mònica i Francisco, a qui en els seus discursos no marquen la diferència entre bons i dolents, innocents i culpables, ni directament ni indirectament. A qui segueix apostant per l’agitació social i l’extensió del conflicte.

Sens dubte l’atac a les companyes i companys afecta més enllà dels cercles anarquistes; sens dubte crea precedents per atacar a qualsevol i intenta crear un ambient de por i tensió a tots els moviments llibertaris i altres àrees polítiques. Com també és cert que els anarquistes no són els únics en ser reprimits.

Però sí que és cert que, en la majoria de casos, es va atacar clarament a qui estava i està treballant per la difusió d’idees i discursos de clar caràcter conflictiu i de total oposició a l’Estat. Un discurs que mina a la seva base aquest sistema vigent, sense cap ambigüitat de poder salvar una part d’ell. Un discurs amb una voluntat clara de subvertit l’estat actual de les coses.

 

Algunes anarquistes

 

…ALGUNAS PALABRAS MAS RESPECTO A LOS ULTIMOS CASOS REPRESIVOS…

 

 

Partiendo de la base que como anarquistas apostamos por la destrucción del estado y del sistema capitalista-patriarcal, no nos podemos sorprender que las estructuras del poder no nos traten con guantes de terciopelo. Situamos la repressión ,a nuestro pesar, como parte de la lucha.

Una lucha que siempre ha tenido en su bagaje político diferentes herramientas. Los anarquistas nunca han dejado de afirmar que el ataque, la acción directa y más en general la violencia revolucionaria, sean unas herramientas más de la que disponemos en el maletín.

También sabemos perfectamente que hay diferentes posturas adentro del anarquismo y aún más en el movimiento libertario. Como sabemos también, que hay diferentes posiciones sobre cual es el momento de usar una herramienta en vez que otra. Probablemente la coexistencia de diferentes tipologías de acciones y de expressiones de la hostilidad en contra del poder, es una de las formas más oportunas para hacer difícil el trabajo a quien nos quiere reprimir estigmatizandonos con etiquetas facilonas.

Está claro que nadie tiene la barita mágica y que nadie se puede definir como portador de la verdad absoluta. Justo por esto no vemos correcto ni oportuno monopolizar el discurso según una sola visión de lo que se entiende por lucha y trabajo político.

Como personas activa políticamente nunca nos definiremos como víctimas, porque somos conscientes de la existéncia de varios y diferentes ataque al sistema.

Acción y reacción, ataque y respuesta son binomios que valen por ambos bandos; asi que no tiene mucho sentido gritar a la injusticia cuando uno se ha posicionado en el campo de batalla con un claro enemigo delante, que históricamente siempre a jugado sucio.

No nos sentimos víctimas porque aunque aturdidos por el golpe recibido, nos remangamos y aprendemos desde lo ocurrido para tirar adelante y para hacerselo más difícil la próxima vez; recibimos el galletazo intentando aprender de la experiencia para fortalecernos.

La expresión golpear uno para educar cien, seguramente es tomada en consideración por parte del estado a la hora de emprender un golpe represivo.

Pero, respecto a los últimos acontecimientos, vemos un claro ataque directo al movimiento anarquistas. Más en lo específico, a toda una series de compañeras y compañeros activos en la lucha, con un discurso cuanto menos difícil de poder ser reabsorbido por parte del estado.

Un ataque a quien delante de la abalancha repressiva sigue sin agachar la cabeza, a quien no dudò en dar solidaridad a mónica y francisco, a quien en sus discurso no marca una diferencia entre buenos y malos, inocentes y culpables, ni directamente ni indirectamente. A quien sigue empujando por la agitación social y el ampliamento del conflicto.

Sin duda el ataque a las compañeras y compañeros afecta más allá de los círculos anarquistas; sin duda crea antecedentes para atacar a cualquiera e intenta crear un ambiente de miedo y tensión a todos el movimiento libertario y a otras areas políticas. Como también es cierto que los anarquistas no son los solos a ser reprimidos.

Pero si que es ciertos que, en la mayoría de los casos, se atacó claramente quien estaba y está trabajando por la difusión de ideas y discursos de claro carácter conflictivo y de total oposición al estado. Un discurso que mina en su base este sistema vigente, sin ninguna ambigüedad de poder salvar una parte de él. Un discurso con una voluntad clara de subvertir el estado actual de las cosas.

 

 

        Algunxs anarquistas

 

A %d blogueros les gusta esto: